Kalalaager 2021

Taaskord toimus noorte jaoks midagi lahedat – selleks sündmuseks oli kalalaager. Sel aastal kogunesime Rõuge noortekeskusesse 3. augustil ja lõpetasime laagri 6. augusti õhtul. Laager oli suunatud 8. – 14- aastastele Rõuge valla noortele, kuid lisaks Rõuge valla noortele oli kalastushuvilisi  ka väljaspool Rõuge valda.

Kalalaagri jooksul omandati nii teoreetilisi, kui ka praktilisi teadmisi kalastamisest. Noortel käisid külas keskkonnainspektorid Merilin Sibul ja Maikel Varend, toimusid erinevad töötoad, väljasõit Kirikumäe järve äärde- kus püüdsime kala, külastasime  Piirissaart, koostasime kalalaagri ajalehte, valmistasime Uhhaad jne.

Noored said teadlikumaks kalandust puudutava seadusandluse, püügilubade süsteemi, säästva kalanduse osas ning kuidas vee-elustikku hoida. Samuti oskavad nad eristada erinevaid Eestis elavaid kalaliike ning teavad, millised neist kuuluvad punasesse raamatusse ja milliseid kalu mis ajal püüda võib. Noored said harjutada kätt erinevate kalapüügivisete ja võtete osas. Paranes ka noorte teadlikkus, kuidas  käituda veekogudel ja vee ääres nii, et oleks tagatud enda kui ka teiste ohutus. 

Meil on heameel, sest tagasiside oli positiivne, ning avaldati soovi järgmine aasta uuesti laagrisse tulla. Laagris olid super tubli noored ning tore meeskond. Suur aitäh kohalikele kalameestele ja Rõuge valla noortele Arvo-Martin Ülperile, Germo Tammsalule ja Meeli Põdrale. 

Aitäh kõigile, kes laagri toimimisse panustasid! Meie tegevusi toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.