Viimane aprillikuu nädal viis Võrumaa Noorsootöö Nõukoja liikmed koos heade koostööpartneritega omavalitsustest ja Johannes Mihkelsoni Keskusest Itaaliasse, Rooma, kus tutvuti Itaalia pikaajalise tööga pagulastega, orbude, erivajadustega noortega, mitteõppivate ja -töötavate noortega. Igapäevased kohtumised ja vaatlused arutati üheskoos läbi, tagasisidestati vastuvõtjatele, seati kogetu põhjal uusi plaane Võrumaa noorte heaks. Projekt “Nähtamatud noored: toetus läbi noorsootöö” viiakse ellu Võrumaa Arenduskeskuse koordineerimisel, partnerluses Itaalia organisatsiooniga Soro Tori ning Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ programmi toel.
Imelisi osalejaid ei jätnud ka päike hellitamata ning Itaalia kultuur ja ajalugu lummamata.

“Võrumaa noorsootöötajate õpiränne Itaaliasse suurendas minu võimekust ning motivatsiooni, teha maakondlikult koostööd teiste noorsootöötajatega. Samuti oli huvitav ja kasulik võrrelda Eesti ja Itaalia sotsiaalabi süsteemi ning tutvuda, milline on kord pagulaste vastu võtmisel. Isiklikul tasandil veendusin aga, et Võrumaa noorsootöötajad on üks ütlemata tore seltskond ja noorsootööl on nii palju pakkuda.” – Mariann Toots

Itaalial riigina on olnud pikajaaline kogemus pagulastega töötamisel ning antud õppevisiidi jooksul oli meil võimalus kohtuda Bashiriga, kes jagas meile soovitusi pagulasnoortega töötamiseks:

  • Igal noorel on oma lugu! Võta aega selle looga tutvumiseks.
  • Väga suur abi on võrgustiku loomisest noore ümber, et noor tunneks ennast ühiskonnas turvaliselt nii emotsionaalselt, füüsiliselt kui ka vaimselt.
  • Kaasa noori, tekita neile võimalus olla osa neid ümbritsevast keskkonnast.

Aitäh toetajatele ja korraldajatele!