Ideed ja projektid

“Iga loov mõte on teatud määral hullumeelne mõte, sest tema eeldab, et ei millestki võib midagi luua.” Anton Hansen Tammsaare

Teadaanne 7.-26. aastastele noortele!

Veebruar 2022 avaneb projektikonkurss „Järgmine samm“, kuhu oodatakse noorte omaalgatuslike ideid mõne olulise kitsaskoha lahendamiseks kogukonnas. Eriti tõstame esile vaimse tervise, digipöördega ja rohepöördega seotud võimalusi kodukohas.

Eelinfona:
– Taotleja saab olla noor või noortegrupp vanuses 7-26.
– Ühe projekti maksimaalne toetussumma on 2000 eurot.
– Iga noor/noortegrupp saab idee esitamise, selle elluviimise ja õpikogemuse analüüsi ajal (vajadusel) tuge mentorilt noortekeskusest.

Taotlemine toimub kahes voorus:
I tähtaeg:
14. veebruar (esialgse ideekavandi esitamine)
28. veebruar (projekti esitamine)

II tähtaeg:
18. aprill (esialgse ideekavandi esitamine)
2. mai (projekti esitamine)

Täpsem info ja konkursijuhend alates 1. veebruarist www.ank.ee

Projektikonkursi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet.

Noorte projektikonkursid

Noorte osaluse fond

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on uute osalusvõimaluste loomine, olemasolevate osalusvormide arendamine ja noorte osalusvaldkonna võrgustikutöö.

Fondi toetussummadel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt jäävad need 1500€ juurde.

Noorte osaluse fondi taotlustähtajad 2021. aastal:

  • 15. veebruar
  • 12.aprill
  • 12. juuli
  • 13. september

Uuri lähemalt Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse lehelt.

Ideeviit

Noorte omaalgatust toetav projektikonkurss “Ideeviit” on ellu kutsutud, et toetada noorte ettevõtlikkust  ja osalust ning tõsta noorte teadlikkust neid huvitavas valdkonnas.

“Ideeviida” projektikonkursi kaudu toetatakse, näiteks:

  • koolituste
  • (veebi)seminaride
  • sündmuste
  • töötubade jms läbi viimist.

Tingimustest ning idee elluviimise protsessist saad lähemalt lugeda Ideeviida lehel.

Erasmus+ noorteprojektid

Erasmus+ noorteprojektid pakuvad 13–30-aastastele noortele võimalusi ennast arendada ning enda kodukohta ja maailma paremaks muuta. Projektide puhul on oluline noorte omaalgatus ja osalus.

Loe Erasmus+ noorteprojektide programmi kohta lähemalt SIIT.

Euroopa Solidaarsuskorpus

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi ülesanneteks on avatud ühiskonna kujundamine, kultuuridevaheline õppimine, kodanikuaktiivsuse toetamine ja kogukondade kaasamine.

Toetust saavad taotleda mitteametlikud noortegrupid (nt rühm sõpru), registreeritud organisatsioonid (mittetulundusühingud ja sihtasutused), kohalikud omavalitsused või nende allasutused, nt kool ja noortekeskus, samuti teised juriidilised isikud, sh sotsiaalsed ettevõtted.

Loe Euroopa Solidaarsuskorpuse kohta lähemalt SIIT.

Noortekohtumised Eestis

Tahaksid korraldada noortekohtumist Eestis elavate, kuid erinevate kultuuritaustadega noortegruppide vahel? Programmi „Noortekohtumised” eesmärk on soodustada Eestis elavate 11–19-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, üksteisemõistmist ja arengut.

Loe lähemalt siit: https://entk.ee/toetused/noortekohtumised/

Rahvusvahelised projektid

Zackathon

Erasmus+ projekti Zackathon raames viis Rõuge Noorsootöö Keskus ellu kaheaastast projekti, mis toob kokku noorte ettevõtlikkust suunavad asutused Eestist, Slovakkiast ja Itaaliast. Rõuge Noorsootöö Keskuse eestvedamisel töötasid koos Rõuge kool, Rõuge vallavalitsus, Eesti Töötukassa, Võrumaa Arenduskeskus, MTÜ Nuti-Võlur, et kahe aasta jooksul saada kogemusi teiste riikide praktikast läbi õppevisiitide ning koolitada meeskonda noorte jõustamise ja coachingu meetodite ning ettevõtlikkuse toetamise osas.

Mida nende kahe projektiaasta jooksul korda saadeti, saad lugeda Zackathoni kodulehelt.

Youth Workspace

Sul on mõni hea idee, mida tahaksid teostada? Saada see meie poole teele ja teeme selle koos teoks!

Sul on mõni hea idee, aga vajaksid abi selle edasiarendamisel või taotluse esitamisel? Võta julgelt ühendust oma piirkonna noorsootöötajaga, kes sind aidata saab. Lisaks on sul võimalus osaleda ka “Ideepahvaku” projektiõppe koolitusel. Loe “Ideepahvaku” kohta lähemalt SIIT.