Rändnäitused Loon ise oma elu ja Ettevõtjad pildile

Loon ise oma elu

23.-30. november 2020 toimunud noorsootöö nädala fookuseks oli “Loon ise oma elu” ning antud teema põhiselt valmis Rõuge vallas foto rändnäitus noorte ettevõtlikkusest erinevates piirkondades. Näituse eesmärgiks on noorte osaluse ja ettevõtlikkuse esiletoomine valla noortekeskustes, haridusasutustes ja kohalikus kogukonnas. 

Rändnäituse ideeks on tutvustada Rõuge valla noorte põnevaid ettevõtmisi ning noorte osalust. Sealjuures demonstreerida erinevaid ettevõtlikkuse viise ning innustades teisi noori looma ise oma elu.

Näitus on valminud noorte valitud lugude ja piltide põhjal ning rändab esialgu ringi valla noortekeskustes ja koolides. 

Ettevõtja pildile

Foto rändnäitus “Ettevõtja pildile” on valminud 2019. aastal Rõuge Noorsootöö keskuse Erasmus+ projekti Zackathon raames. Projekti eesmärgiks on ettevõtlikuse suurendamine ja ettevõtluses osalemise mudeli, kokkulepete, kommunikatsiooni vormide ja mõtteviisi loomine uuele Z-generatsioonile.

Rändnäituse ideeks on tutvustada Rõuge valla põnevaid ettevõtjaid ning isiksusi nende taga. Sealjuures innustades noori ettevõtlus maailmaga ning demonstreerida erinevaid töötamise viise. 

Näitus on valminud noorte poolt, kes vabast tahtest ettevõtjaid intervjueerisid ja lood kokku panid.