Rõuge Noorsootöö Keskus on rahvusvahelise noorteinfo Eurodesk partner Võru maakonnas aastal 2021

Eurodesk jagab noortele ja noorsootöötajatele infot õppimis- ja arenguvõimaluste kohta Euroopas. Eurodesk tegeleb võimalusterohkete programmidega nagu Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus ning lisaks veel mitmete projektidega. 

Eurodesk Eesti võrgustik katab pea tervet Eestit. Igas maakonnas tegutseb Eurodeski partner, kes edastab rahvusvahelist noorteinfot, jagab seda hariduse- ja karjäärimessidel, nõustab noori ning noortega töötavaid spetsialiste rahvusvahelistes küsimustes jpm.

Töö sisuks on maakonna piires anda noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele infot rahvusvaheliste projekti-, õpi- ja arenguvõimaluste kohta kasutades nii offline kui ka online kanaleid. Võru maakonna rahvusvahelise noorteinfo Eurodesk partneriks aastal 2021 on Rõuge Noorsootöö Keskus. 

Maakonna Eurodeski rahvusvahelise noorteinfo kordinaatoriga võid ühendust võtta allpool väljatoodud kontaktil.

Kontakt:

Jaanika Orav

vorumaa@eurodesk.eu

+372 56961533

Võta julgelt ühendust, kui soovid lisainformatsiooni:)

Kasulikku informatsiooni Eurodeski kohta: 

Rahvusvaheline noorteinfo Eurodesk https://euroopanoored.eu/meist/tegevused/eurodesk/

Euro Peers https://euroopanoored.eu/meist/tegevused/eurodesk/europeers/