SEPTEMBER RÕUGE NOORTEKESKUSES

Kõik on uus septembrikuus! Nimelt toimusid septembris noortekeskuses olulised muudatused. Meie noorsootöö juht Airi otsustas liikuda edasi ning leidis uue väljakutse endale Palamusel. Sellega seoses oli septembri esimene pool täis projektide lõpetamisi, asjaajamisi, hüvastijätte ja tänutunnet Airi olemasolu ning tehtud töö osas. Airi hoolsalt tehtud töö võtab üle Jaanika, kes töötas varasemalt Rõuge majas noorsootöötajana.

Meie naiskonnaga liitusid uued noorsootöötajad Jaanika (veel üks Jaanika, juhuu!) ja Helerin. Jaanika töötab põhiliselt Nursi noortetoas, kuid enne lõunastel aegadel võib teda kohata ka Rõuge noortekeskuses. Helerini võib peaaegu igapäevaselt kohata Rõuge noortekeskuses. Peaaegu sellepärast, et Helerin on viimasel aastal TÜ Viljandi kultuuriakadeemias ning käib üle nädalati nädala teises pooles koolis. 

Õpihuvi laager Rõuge põhikoolis

Septembri esimeses pooles käisid Airi ja Jaanika Rõuge põhikoolis 1.-4. klassidele õpihuvi laagri tegevust läbi viimas. Tegevuse käigus tutvuti erinevate keskkonnasäästlike eluviisidega ning kuidas meie igapäevased valikud mõjutavad looduse ja planeedi käekäiku. Noored arutlesid kaasa erinevate transpordivahendite loodussäästlikkuses ning kulus.

I Võro-Seto noortefest Varstus

3.-4. september toimus esimene Võro-Seto noortefest Varstus. Päevasel ajal toimusid töötoad, kuid meie noortekeskus jõudis kohale alles õhtuseks programmiks ning sai osa vägevatest muusikalistest ja filmilistest elamustest. Esinejaid oli nii välismaalt kui ka kodukandist. Meeleolu festivali esimese toimumise kohta oli vägev! Noored, noorsootöötajad ja esinejad tantsisid, laulsid ja tundsid rõõmu koosolemisest. Aitäh eestvedajatele!

Projekti lõpukohtumine Ukrainas 

Selle aasta septembris lõppes rahvusvaheline projekt noortevolikogude teemal, mis kestis kokku 3 aastat. Projekti eesmärgiks oli tutvuda partnerriikide noortevolikogude parimate praktikatega ja toetada kohalikke noortevolikogusid arendustegevuste läbiviimisel. Ukrainas esindasid meid noorsootöötaja, aktiivne noor ja vallavolikogu liige, kes andsid ülevaate Rõuge valla noortevolikogu parimatest praktikatest. Lisaks koguti praktikaid, inspiratsiooni ja motivatsiooni teistelt riikide esindajatelt.