Sirlen ja Kirke Lee – Haanimaa kultuuriline järjepidevus

27. – 28. veebruaril toimus Vaskna talus sündmus projekti “Haanimaa kultuuriline järjepidevus” raames. Projekt kirjutati, et tugevdada noorte sidet oma kodukohaga ja noorte seas haanja kultuuri vastu huvi tekitada. Ürituse raames toimus mõttõtalos, kus arutati kolme teema üle: side Haanimaaga, noor kogukonnas ja põlvkondadevaheline õppimine. Samal päeval toimus ka legendiõhtu, kus tutvustati noortele legendi “Haanimaasaamine.,. Järgmisel päeval oli matk, mille järel toimus lõkketoitude töötuba, kus noored said õppida lõkke peal tokisaiade tegemist.

Üritus oli väga tulemusterikas, tore ja meeldejääv. Saime palju häid ideid, millega edasi liikuda ning uusi ja väärtuslikke kogemusi ürituste korraldamise osas.

Aitäh kõigile osalejatele, toetajatele, Vaskna talule ja Ulgumaale!

Projekt on rahastatud Euroopa Solidaarsuskorpuse poolt.

Haanimaa noored- Kirke Lee Vodi ja Sirlen Vodi