Rõuge Noortevolikogu

Uudised

Märtsikuu noor on Ats Uder Rõugest

Rõuge Noorsootöö Keskus soovib oma noori veelgi rohkem märgata ja tunnustada! Märkame enda ümber aktiivseid, sõbralikke ja hakkajaid noori ning tunnustame iga kuu neist ühte au, kuulsuse, tänukirja ja Rõuge Noorsootöö keskusega termopudeliga. 

Youth council – advisors or activists

Selle aasta septembris lõppes rahvusvaheline projekt noortevolikogude teemal, mis kestis kokku 3 aastat. Projekti eesmärgiks oli tutvuda partnerriikide noortevolikogude parimate praktikatega ja toetada kohalikke noortevolikogusid arendustegevuste läbiviimisel.

Esmaspäeval toimus noortevolikogu tööd tutvustav infokohtumine

1. märtsi õhtul toimus mõnusas keskkonnas noortevolikogu teemaline infokohtumine, kus olid külas Viimsi noorsootöötaja Ave-Liis Kivest, Lõuna-Eesti Postimehe ja Tartu Postimehe videoreporter ning endine Haanja valla noortevolikogu esimees Madis Perli ja endine Rõuge valla noortevolikogu esinaine Lisette Heitur.

Millega tegeleb noortevolikogu?

Rõuge Noortevolikogu tegutseb aastast 2005. Kui 2018. aastal toimus haldusreform, siis ühinesid Rõuge ja Haanja noortevolikogu ning kaasati noori ka teistest piirkondadest.

Noortevolikogu kõige tähtsamateks ülesanneteks on:

  • olla siduv lüli kohalike noorte ja valla omavalitsuse vahel
  • seista piirkonna noorte huvide eest
  • anda nõu kohalikule omavalitsusele noori puudutavate otsuste tegemisel

Me töötame selle nimel, et noortel oleks kogukonnas huvitavam ja parem elada. Kuidas oma panus anda, otsustab iga noortekogu liige ise, olgu see siis ürituste korraldamine, talgupäevad, heategevus või koolitustel osalemine.  Noortevolikogu liikmetel on võimalik end pidevalt koolitada, uusi kogemusi saada ja plaane ellu viia. Me esindame Rõuge valla noori kohaliku, maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi üritustel.

Rõuge Noortevolikogu roll on olla kohalikule omavalitsusele otsustusprotsessides heaks partneriks esindades noorte vaatenurka ja arvamusi. Rõuge vallas on saanud peamiseks kohaliku omavalitsuse ja noortevolikogu töövormiks igakuised koosolekud vallavanema või volikogu esimehega. Koosolekul vaadatakse läbi vallavolikogu päevakorda minevad arutelupunktid. Samuti arutatakse noortele huvipakkuvate päevakajaliste teemade üle kodukohas. Noortevolikogu koosolekud toimuvad vallavolikogu istungile eelneval nädalal, kokku lepitud kuupäeval Rõuge noortekeskuses.

Liikmed 2018-2020

Lisette Heitur (16),
Brigitta Kostabi (15),
Mairo Reinsaar (17)
Hanna-Liisa Sarik (16),
Alari Klettenberg (16),
Kaur Kõva (15),
Kaisa Langus (18)

Protokollid

10.06.2020