Rõuge Noortevolikogu

Uudised

Rõuge valla õpilasmalev 2023

Head noored!
Rõuge Noorsootöö Keskus ootab 14 – 17 aastaseid Rõuge valla noori malevasse.
Õpilasmalev toimub 09.07 – 16.07.2023 Rõuge vallas (ööbimisega).

Selgus uus Rõuge Noortevolikogu koosseis

19.-30. septembrini oli Rõuge valla noortel võimalus kandideerida Rõuge valla noortevolikokku. Kandideerida said  12-26-aastased noored, kes elavad või õpivad Rõuge vallas. 

Kandideeri Rõuge Noortevolikogu liikmeks!

Käes on Rõuge Noortevolikokku kandideerimise aeg! Kui soovid olla kursis mis Rõuge valla elus toimub, rääkida kaasa valla tuleviku teemadel ning saada osa ägedatest enesearenguvõimalustest, siis tule ka kandideeri noortevolikokku!

Millega tegeleb noortevolikogu?

Rõuge Noortevolikogu tegutseb aastast 2005. Kui 2018. aastal toimus haldusreform, siis ühinesid Rõuge ja Haanja noortevolikogu ning kaasati noori ka teistest piirkondadest.

Noortevolikogu kõige tähtsamateks ülesanneteks on:

  • olla siduv lüli kohalike noorte ja valla omavalitsuse vahel
  • seista piirkonna noorte huvide eest
  • anda nõu kohalikule omavalitsusele noori puudutavate otsuste tegemisel

Me töötame selle nimel, et noortel oleks kogukonnas huvitavam ja parem elada. Kuidas oma panus anda, otsustab iga noortekogu liige ise, olgu see siis ürituste korraldamine, talgupäevad, heategevus või koolitustel osalemine.  Noortevolikogu liikmetel on võimalik end pidevalt koolitada, uusi kogemusi saada ja plaane ellu viia. Me esindame Rõuge valla noori kohaliku, maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi üritustel.

Rõuge Noortevolikogu roll on olla kohalikule omavalitsusele otsustusprotsessides heaks partneriks esindades noorte vaatenurka ja arvamusi. Rõuge vallas on saanud peamiseks kohaliku omavalitsuse ja noortevolikogu töövormiks igakuised koosolekud vallavanema või volikogu esimehega. Koosolekul vaadatakse läbi vallavolikogu päevakorda minevad arutelupunktid. Samuti arutatakse noortele huvipakkuvate päevakajaliste teemade üle kodukohas. Noortevolikogu koosolekud toimuvad vallavolikogu istungile eelneval nädalal, kokku lepitud kuupäeval Rõuge noortekeskuses.

Liikmed 2018-2020

Lisette Heitur (16),
Brigitta Kostabi (15),
Mairo Reinsaar (17)
Hanna-Liisa Sarik (16),
Alari Klettenberg (16),
Kaur Kõva (15),
Kaisa Langus (18)

Protokollid

10.06.2020