Mai Haanja noortemajas

Maikuus toimusid Haanja noortemajas kokandusringid, kus valmistati puuviljasalatikokteili, umbrohupestot koos krõbesaiaga, lihtsaid hakk-kotlette, kartuliputru ja pohlakisselli kohupiimakreemiga.

Neljapäeval 18.05 kohtusid Haanja noortemajas Rõuge Noorsootöö Keskuse noorsootöötajad, Rõuge Koostöökeskuse tugispetsialistid, Rõuge valla koolide koolijuhid ja lastekaitsespetsialist supervisioonil. Supervisiooni eesmärgiks oli meie noortega tegutsevate spetsialistide töö rollide tundma õppimine, üksteisega tutvumine, ühiste kokkulepete tegemine ja vajaduste kaardistamine. Arutasime ka selle üle, mis loom see LÕIM on.
Rõuge vald on liitunud projektiga “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas”, mille eesmärk on ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte toetamine haridustasemete vahel ning haridusest tööturule liikumisel. Sekkumisprogrammi fookuses on varajane märkamine, mitme valdkonna koostöine sekkumine ning juhtumikorraldus koos strateegilise planeerimisega.
Projekti koordineerib Võrumaa Omavalitsuste Liit ning seda rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse. Täpsemalt on võimalik lugeda Võrumaa arenduskeskuse kodulehelt: https://vorumaa.ee/…/loimitud-teenused-koolist…