Rõuge noored näitasid malevas oma töökust ka sel suvel

Äge, et oma tegemistega oleme jõudnud nii kaugele, et saame jagada mälestusi selle aasta õpilasmalevast.

Meie usinad Rõuge valla noored ja üks igapäevaselt Soomes elav poiss väärivad tunnustust innukuse ja kohusetundlikuse eest nii tööajal kui ka ühistegevustes kaasalöömise eest.  Noorte töökust ja valmisolekut endast parim anda tõestab asjaolu, et juba esimese päevaga tehti ära kolmeks päevaks planeeritud töö ning tööandjal ei jäänud üle muud kui rõõmuga preemiat maksta. Igapäevaselt kuulsime tööandjatelt kiidusõnu tublide noorte kohta ja kinnitame, et malevlased olid fokusseeritud, pühendunud ja motiveeritud töötegijad. 

Viie päevaga rohiti kümneid vagusid, puhastati küülikute eluasemeid, korjati põllult vana maasikakile, laoti puid, värviti pinke, koristati ja jõuti ära teha palju teisi heakorratöid. 

Ühistegevuste käigus õpiti turundama ja brändima nii tooteid, teenuseid kui ka iseennast. Mängisime meeskonna- ja seltskonnamänge, avastasime fotojahi käigus Rõuget ja veetsime üheskoos mõnusalt aega. 

Maleva jooksul külastasime Rõuge Kaugtöökeskust Catlamaja, kus Töötukassa Võrumaa osakonna karjääriinfo spetsialist Helen rääkis meile tuleviku töömaailmast. Catlamaja tegevjuht Jaanus tutvustas ja ilmestas Heleni juttu omakorda kaugtöö olemuse ja võimalustega. 

Eesti Rahvusringhäälingu raadiouudiste korrespondent Jane ja helitehnikust aktivist Joosep rääkisid malevlastega aktiivseks nooreks olemisest ja sellega kaasnevatest võimalustest. 

Silmaringi avardasime ka Unustatud Mõisate päeval kui külastasime Rogosi mõisa ja tutvusime selle ajalooga giidituuril. Maleva lõpetuseks veetsime aega kasulikult ehk abistasime Võrumaa pikamaajooksude sarja Rõuge etapil korraldusmeeskonda, jagades medaleid, vett, auhindu. 

Aitäh head malevanoored, et olete pühendunud ja motiveeritud tegutsejad – teiega on äge! 

Aitäh hea tööandja Plaani Karjamõisast, Saarsilla talukohvikust, Taarapõllu talust, Rõuge Saunamaalt ja Kerli Kõiv, et pakute noortele võimalust omandada kogemusi ja teenida taskuraha.