Rõuge Noorsootöö Keskus – arenev meeskond ja õppiv organisatsioon

Rõuge Noorsootöö Keskus on organisatsioon, mis ühendab endas kaheksa piirkonna noortekeskuseid: Misso, Ruusmäe, Mõniste, Varstu, Nursi, Viitina, Rõuge ja Haanja. Üheks organisatsiooniks saime 1. september 2018 ning sellest ajast alates on organisatsioon liikunud ühiste eesmärkide poole. Üheks eesmärgiks on meeskonnatöö pidev arendamine, võttes arvesse noorsootöötajate isiklikke ning erialaseid eripärasid. 

Õppivas organisatsioonis on toimiv meeskond pidevalt arenev. Õppivaks saab pidada sellist meeskonda ja organisatsiooni, kus inimesed (Peter Senge “Arenev meeskond ja õppiv organisatsioon”): 

 • pidevalt laiendavad oma võimeid, et saavutada tulemusi, mida nad tõepoolest soovivad;
 • kus arendatakse teadlikult uusi, laiema haardega mõtlemismudeleid; 
 • kus valitseb kollektiivne püüdlus
 • ja kus inimesed pidevalt õpivad, kuidas üksteiselt õppida.

Lisaks on õppiva organisatsiooni tunnusteks (Koidu Tani-Jürisoo koolitusmaterjalid P.Senge 2019 põhjal):

 1. Inimesed tunnevad, et nad teevad asju, mis on olulised neile isiklikult ja maailmale laiemalt.
 2. Iga isik organisatsioonis on mingil moel arenev, kasvav või oma loovat võimet suurendav. 
 3. Inimesed tunnevad end vabana eksperimentide läbiviimises, riskide võtmises ja tulemuste avalikus arutelus. Kedagi ei kritsiseerita selle pärast, et ta tegi vea. 

Hetkel on Eestis välja kuulutatud kuuajaline piirangute periood, mille tõttu on paljud organisatsioonid oma töö pidanud ümber korraldama. Rõuge Noorsootöö Keskus töötab hetkese seisuga distantsilt ja see tähendab meie jaoks palju veebipõhiseid kokkusaamisi, koolitusi ning veebikeskkkondades noortega ühenduses olemist. Meie tööpäevad on paindlikumad ning meil on endil võimalik olla enesereguleeritumad töötajad. Selleks, et organisatsioon koosneks ennastjuhtivatest ja motiveeritud töötajatest, oleme alustanud 4-päevase töönädala ja arengupäeva katseperioodi.

Eelmise aasta jaanuaris katsetas Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (ANK) juhatus 4-päevast töönädalat ja arengupäeva konseptsiooni oma organisatsioonis. ANK-i katseperioodist selgus, et töötajad lasid lahti rööprähklemisest ning see hoiab neid vaimselt tervematena. Töötajad hakkasid rohkem investeerima ja väärtustama iseennast – nii on nad rohkem kasulikumad ka oma organisatsioonile. Lisaks avastasid ANK-i juhatuse liikmed, et kui organisatsioon toetab ja annab töötajale väärtustatuse tunde, siis sünnib maailmas palju põnevaid asju. Põnevaks tulemuseks oli veel see, et nad avastasid maailma ja lõid uusi meetodeid ning tänu sellele on nad valmis käima lükkama uusi asju, mis on piirangute perioodi jooksul väga motiveeriv tulemus, sest noorsootöötajate praegusteks tööülesanneteks on igapäevaselt uute distantsnoorsootööd hõlmavate lahenduste leidmine. 

Üheks huvitavaks avastuseks oli see, et arengupäeva läbi teinud töötajad leidsid, et nad lasevad oma keskkonnal ennast vähem häirida ja võtavad õiguse asjadesse süveneda. Hetkel oleme meie oma meeskonnaga kodukontoris ning kodu ei võrdu kõigil alati kontoriga, kus on võimalik saavutada sobilik töökeskkond. Seega toetab arengupäeva kasutuselevõtt meeskonna valmisolekut töötada häirimata, olenemata keskkonnast. 

Mida tähendab 4-päevane töönädal ja arengupäev meile?

Piirangute periood annab võimaluse meie organisatsioonil avastada ja katsetada uusi töövorme, mis loob võimaluse töötajate sisemise motivatsiooni ja töö efektiivsuse tõstmiseks. 4-päevane töönädal on meie jaoks võimalus avastada ja arendada end individuaalselt selleks, et olla täisväärtuslikum noorsootöötaja. Selleks, et arengupäev täidaks oma eesmärki, kõik osapooled saavutaksid soovitud tulemuse ja et meil oleks visuaalselt märgata arenguid ning avastusi, oleme enda jaoks kirja pannud kokkulepped ning peame maagiliste avastuste dokumenti, kuhu paneme kirja arengupäeva jooksul saadud teadmised ja kogemused, mida analüüsime ka noorsootöö valdkonnas.

Kuidas meil läheb, mida kogeme ja avastame,  sellega hoiame teid jooksvalt kursis. 

Lisalugemist antud teemal: 

 1. 4-päevane töönädal ja arengupäeva konseptsioon Eesti ANKis https://ank.ee/uudised/4-paevane-toonadal-ja-arengupaeva-konseptsioon-eesti-ankis/  
 2. https://arileht.delfi.ee/artikkel/88683717/veel-uks-eesti-tooandja-laheb-sellest-aastast-ule-4-paevasele-toonadalale-kellegi-palk-sellest-ei-vahene   
 3. Andrew Barnes The Four-Day Week https://www.ted.com/talks/andrew_barnes_the_four_day_week
 4. Peter M. Senge 1990 “The fifth discipline”