Rõuge valla noorte esimene kalalaager

Sel suvel korraldas Rõuge Noorsootöö Keskus lisaks looduslaagrile esmakordselt ka kalalaagrit, mis toimus augusti alguses. Laagris osalesid noored kõikjalt Rõuge vallast, see aitas noortel lõimuda ja arendada piirkondliku koostööd. Lisaks noortele osalesid laagris ka kalamehed, kes aitasid viia kalastamise teemalisi tegevusi korrektselt läbi. 

Kalalaagri jooksul omandati nii teoreetilisi, kui ka praktilisi teadmisi kalastamisest. Noortel käis külas keskkonnainspektor Merilin Sibul, külastasime järvemuuseum Akva:riumi, käisime sõitmas parvega, viisime läbi töötube kalastamise teemal, käsisime kalal, panime kokku õngesid, koostasime infovoldikuid jne. 

Noored said teadlikumaks kalandust puudutava seadusandluse ja püügilubade süsteemi ning säästva kalanduse osas. Nad tunnevad ja eristavad erinevaid Eestis elavaid kalaliike ning teavad, millised neist on ohustatud liigid ja milliseid kalu mis ajal püüda võib.

Samuti õppisid noored tundma erinevaid kalapüügiviise ja -võtteid ning seda, millised kalapüügiviisid on Eestis lubatud. Suurenes ka noorte keskkonnateadlikkus ning noored õppisid, kuidas vaadelda loodust ning kuidas käituda veekogudel ja vee ääres ning samal ajal tagada enda ja teiste ohutus.

Oleme õnnelikud, et tagasiside oli hea ning esines soovi järgmisel aastal juba uue laagri järele! Meie noored olid super-tublid ning tulid tegevustega väga hästi toime. Samuti olid suurepäraseks abiks meie kohalikud kalamehed, Enno Sarik ja Igor Pisarenko.

Aitäh kõigile, kes laagri toimimisse panustasid! Meie tegevusi toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisette Heitur

Keskkonnalaager Rõuge valla noortele

Vaatame järgi suvel toimunud keskkonnalaagrile, kus osales 20 Rõuge valla noort.  Nelja päeva jooksul saime väga palju targemaks loodusliku mitmekesisuse, kliimamuutuste, jahinduse, toiduahela ja tigude teemadel. Teame nüüd paremini, kuidas igaüks meist saab kaasa aidata loodusliku mitmekesisuse säilimisele ja miks see üldse oluline on. 

Laagrit aitas avada ja kliimamuutuste põhjustest ning tagajärgedest aru saada noor keskkonnaaktivist Kertu Birgit Anton. 

Margit Turb Keskkonnaametist selgitas loodusliku mitmekesisuse tähendust ja vajalikkust, rääkisime võõrliikidest ja kodumaisetest liikidest. 

Vellavere matkarajal tutvusime matkajuht Liina Luure abil tigudega, vaatlesime kodumaiseid ja sisse toodud tigusid. 

Tartu Loodusmajas tekitas elevust loomade tuba, kus paljude lemmikuks said raagritsikad. Tutvusime veel loodusmaja tegevuste ja eluga. 

Ja kui juba Tartusse olime jõudnud, siis külastasime ka Lille noortekeskust, kus oli meile ette valmistatud põnev otsimismäng, mille abil omandasime teadmisi Tartu Noorsootöö Keskuse tegemiste kohta. 

Lisaks jõudis meie tihedas laagris osaleda veel Tarmo Evestus, kes oma põneva töötoa jooksul jagas noortele teadmisi säästva majandamise põhimõtetest ja võimalustest. 

Jahinduse eetikast ja olemusest käisid kõnelemas Ruusmäe jahiseltsi jahimehed. 

Lisaks jõudsime palju ühiselt toimetada vabal ajal. 

Oli üks äärmiselt tihe kuid äge laager! 

Aitäh igaühele!

Aitäh Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kelle toel sai laager toimuma!

Rõuge valla noored õppisid visualiseerima ja sõnastama unistusi

Rõuge Noorsootöö Keskus kirjutas suve alguses projekti, mille raames soetati kiiktoole ning viidi läbi üle-vallaline kohtumine Rõuge valla noortele. Esimene kohtumine toimus 24.-25.juulil, mil tulid noortele külla Einike Mölder ja Kati Orav. 

Einike Mölder viis läbi tegevusi unistamise, tegevuste planeerimise, eesmärkide ja plaanide pidamise teemal. Kui noored olid Einikese töötoa läbimisel pannud kirja oma unistused ja eesmärgid, siis aitas Kati Orav neid visualiseerida. Tegevused viidi läbi mänguliselt, loovalt ja mitteformaalselt. 

 Igale noorele anti märkmik, mida nad said täita teemapäeval, kuid saavad täita ka edaspidi. Näiteks järgmisel kohtumisel, mis toimub juba suve lõpus. Et kinnistada tegevuste mõju, oleme planeerinud jätku kohtumise, mille tulemusena valmib noorte poolt läbiviidav töötuba, ja plaan on seda eakaaslaste seas rakendada.   

Teemapäeva lõppedes toimus kauaoodatud filmiöö. 

Avatud noorsootöö arendamist toetavad Eesti Noorsootöö Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

Lisette Heitur

Rõuge noored näitasid malevas oma töökust ka sel suvel

Äge, et oma tegemistega oleme jõudnud nii kaugele, et saame jagada mälestusi selle aasta õpilasmalevast.

Meie usinad Rõuge valla noored ja üks igapäevaselt Soomes elav poiss väärivad tunnustust innukuse ja kohusetundlikuse eest nii tööajal kui ka ühistegevustes kaasalöömise eest.  Noorte töökust ja valmisolekut endast parim anda tõestab asjaolu, et juba esimese päevaga tehti ära kolmeks päevaks planeeritud töö ning tööandjal ei jäänud üle muud kui rõõmuga preemiat maksta. Igapäevaselt kuulsime tööandjatelt kiidusõnu tublide noorte kohta ja kinnitame, et malevlased olid fokusseeritud, pühendunud ja motiveeritud töötegijad. 

Viie päevaga rohiti kümneid vagusid, puhastati küülikute eluasemeid, korjati põllult vana maasikakile, laoti puid, värviti pinke, koristati ja jõuti ära teha palju teisi heakorratöid. 

Ühistegevuste käigus õpiti turundama ja brändima nii tooteid, teenuseid kui ka iseennast. Mängisime meeskonna- ja seltskonnamänge, avastasime fotojahi käigus Rõuget ja veetsime üheskoos mõnusalt aega. 

Maleva jooksul külastasime Rõuge Kaugtöökeskust Catlamaja, kus Töötukassa Võrumaa osakonna karjääriinfo spetsialist Helen rääkis meile tuleviku töömaailmast. Catlamaja tegevjuht Jaanus tutvustas ja ilmestas Heleni juttu omakorda kaugtöö olemuse ja võimalustega. 

Eesti Rahvusringhäälingu raadiouudiste korrespondent Jane ja helitehnikust aktivist Joosep rääkisid malevlastega aktiivseks nooreks olemisest ja sellega kaasnevatest võimalustest. 

Silmaringi avardasime ka Unustatud Mõisate päeval kui külastasime Rogosi mõisa ja tutvusime selle ajalooga giidituuril. Maleva lõpetuseks veetsime aega kasulikult ehk abistasime Võrumaa pikamaajooksude sarja Rõuge etapil korraldusmeeskonda, jagades medaleid, vett, auhindu. 

Aitäh head malevanoored, et olete pühendunud ja motiveeritud tegutsejad – teiega on äge! 

Aitäh hea tööandja Plaani Karjamõisast, Saarsilla talukohvikust, Taarapõllu talust, Rõuge Saunamaalt ja Kerli Kõiv, et pakute noortele võimalust omandada kogemusi ja teenida taskuraha.