Rõuge Noorsootöö Keskus soovib oma noori veelgi rohkem märgata ja tunnustada! Märkame enda ümber aktiivseid, sõbralikke ja hakkajaid noori ning tunnustame iga kuu ühte noort tänukirja ja Rõuge Noorsootöö Keskuse termopudeliga.

Teie ees on JAANUAR 2022 – KUU NOOR, kelleks on Jessica Jaaska Nursist!

Jessica on aktiivne noortekeskuse tegevustest osa võtma ja  tihe noortemajas käia. Kokandusringis näitab üles initsiatiivi, nii toitude valmistamisel kui ka menüü koostamisel. Jessica on sõbralik, abivalmis, aitab ja juhendab ka väiksemaid noori.   Ta on eeskujuks teistele noortele oma käitumisega ja abivalmidusega. Kindlasti on Jessical potentsiaali tulevikus ise mõni tegevus noortekas läbi viia või mõnes projektis kaasa lüüa.

Jessica suurimaks eeskujuks on tema õde, kes on  talle alati toeks ning kellelt on palju õppida.

Jessica hobideks on sulgpall, millega tegeleb ta kolm korda nädalas. Lisaks meeldib talle laulmine. Vaba aega veedab ta meelsasti koos sõpradega ning samuti meeldib talle noortekas käia  ja sealsetest tegevustest osa võtta. Kõige rohkem meeldib Jessicale noortekesuses osaleda turniiridel, filmiöödel ja kokandusringides. 

Noortekeskuses käimine on muutnud Jessicat julgemaks ning avatumaks.  Jessicat inspireerib kõige rohkem muusika. 

Kolm asja, mida  Jessica kindlasti noortekeskuse väljasõidul kaasa võtaks on telefon, raha ja seljakott.

Alles noortekeskuses käima hakkavale noorele soovitab ta aga võta tegevustes osa ja olla julge suhtlema.