Mina olen Viitina ja Nursi piirkonna noorsootöötaja Jaanika. Nüüdseks olen noorsootööd teinud ligi pool aastat ja see on olnud minu jaoks väga põnev teekond. Väide, et noorsootöö pakub palju võimalusi, vastab igati tõele. Mina olen väga õnnelik ja rahul, et elu mind noorsootööga kokku viis. Olen seda tööd tehes sisemiselt tohutult arenenud ja juba selle lühikese ajaga paljust osa saanud.

Mulle meeldib, et…

…Rõuge Noorsootöö Keskuses on mul super meeskond, kes alati toetab ja aitab nõu ning jõuga.

…mul on piisavalt vabadust oma ideid ellu viia ja alati on selleks toetus olemas.

…minu töö võimaldab mulle loomingulist vabadust.

…iga päev on erinev ja kunagi ei tea, mida uus päev toob. Selles töös on piisavalt põnevust ja igapäevaseid olukordi, mida lahendada, et igav ei hakkaks.

…mul on võimalus ennast proovile panna ja sisemiselt areneda. Näiteks on olnud väga huvitav viia läbi töötubasid, korraldada vaheaja väljasõite ja laagreid, olla kokandusringi juhendaja, lahendada noortevahelisi probleeme ning noortekeskuses tekkinud olukordi, läbida huvitavaid koolitusi ja töötubasid.

Noorte tundmaõppimine ja nendega suhtlustasandi loomine on olnud omaette protsess, sest iga noor on erinev. Mõnel võtab uue inimesega harjumine rohkem aega, mõnel vähem. Nii Nursi kui ka Viitina noored on toredad. Nende jaoks on noortekeskus mõnus koht, kus sõpradega koos olla ja ennast vabalt tunda.

Nagu iga teinegi töö, on ka noorsootöö selline töö, kus on väljakutseid, millega iga noorsootöötaja peab toime tulema. Tuleb ka ette olukordi, mis nõuavad uudset lähenemist või iseendaga töötegemist. Kõigi nende tõusude ja mõõnade juures olen väga tänulik nende kogemuste ning selle läbitud teekonna eest.

Lisaks endale, küsisin ka oma kolleegide käest ühe küsimuse noorsootöö kohta.

Milliseid võimalusi on noorsootöö sulle pakkunud?

Olen noorsootööga teadlikult olnud seotud peaaegu kaheksa aastat, seega on minu kogemus jaotunud erinevateks etappideks: noorsootöö õppimine, iseendaks kasvamine läbi praktika ja noorsootöö praktiseerimine. Noorsootöös osalemise algusaastatel tundsin, kuidas see pakkus mulle palju arengu- ja enesetäiendusvõimalusi erinevate kursuste, koolituste ja loengutundide kaudu. Sel hetkel, kui läksin õppima Viljandi kultuuriakadeemiasse, oli minu eneseteadlikkus ja potentsiaal madal. Seega osalesin õpingute jooksul justkui noorsootöös, kus iga aastaga avastasin enda potentsiaali, võimalusi ja vajadusi igapäevaseks eluks. Peale õpinguid ja tänu noorsootöö varasemale olemasolule, oli mul julgus ise noorena osaleda rahvusvahelistes projektides ning minna üksi teise riiki elama. See kogemus aitas mul kasvada iseendaks ja näitas mulle, milline ma tegelikult inimesena olen. Tänu sellele võimalusele tunnen, et maailm on minu kodu ja ma ei karda siin tegutseda ega enda arvamust avaldada.

Noorsootöö praktiseerimine ehk noorsootöö võimaluste edasiandmine noortele ja noorsootöötajatele on etapp, milles ma olen praegu. Olen selle kaheksa aasta jooksul jõudnud staadiumisse, kus olen omandanud edasiandja rolli. Tunnetan, et tänu võimalustele noorsootöös õppida, kasvada ja iseendaks areneda, olen valmis edastama saadud teadmisi ja kogemusi neile, kes hetkel osalevad või tegutsevad noorsootöös. Noorsootöö on andnud mulle võimaluse kujuneda inimeseks, kes ma olen praegu ja see inimene meeldib mulle, kuna kannab endas avatuse, aususe, positiivsuse, eneseteadlikkuse ja -armastuse väärtusi.

Jaanika Orav

Rõuge Noorsootöö Keskuse juhataja

Kuidas hindad oma arengut noorsootöös? Mida oled õppinud?

Ma ise tunnen, et olen läbi teinud tohutu arengu. Kuna ma tavaliselt igast võimalusest kinni haaran, siis olen kogenud palju uusi ja arendavaid asju. Näiteks noortega projekti kirjutamine suurendas kõvasti minu kannatlikkust ja oskust tööd teha ka siis, kui tegelikult ammu on juba jaks otsas. Lisaks on igasugused rahvusvahelised projektid arendanud mind väga palju erinevates olukordades nii inimese kui noorsootöötajana. Kõige suurem areng, mis on aga toimunud, on oskus öelda vajadusel ka “ei”. See on endast palju panustava noorsootöötaja jaoks väga tähtis oskus. Saan selles järjest paremaks ja tänu sellele, et vastavalt vajadusele ka mõnest asjast keeldun, suudan oma töö ja eraelu paremini tasakaalus hoida.

Olen nüüd mõned kuud üle aasta noorsootööd teinud ja tunnen, et olen jõudnud sellesse faasi, kus hakata planeerima pikaajalisemaid muutuseid. Lisaks ei uskunud, et ma isiksusena, noorsootööd tehes, nii palju areneda võin. See on minu jaoks üks suur lisaväärtus selle töö juures. Kui olen isiklikus arengus teinud edasi suuri samme, mõjutab see positiivselt ka minu tööd.

Mariann Toots

Haanja noortemaja noorsootöötaja

Miks sulle meeldib noorsootööd teha?

Noorsootöö on minu jaoks uus ja põnev väljakutse, mida ma ei olnud eelnevalt teinud ja tundus huvitav antud tööd proovida. Töö juures meeldib kindlasti see, et saan tegeleda noortega ja kuulata neid ning teha koos tegevusi, mis valmistavad nii neile kui ka mulle rõõmu.

Noorsootöös on kõik tööpäevad sisustatud erinevalt, mis on hea, sest nii ei teki tüdimustunnet. Enda jaoks avastan iga päev midagi uut ja see on põnev.

Agneta Paloveer

Ruusmäe noortekoja noorsootöötaja

Miks oled valinud noorsootöö?

Minu teekond noorsootöötajana sai alguse umbes seitse aastat tagasi. Hakkasin aktiivsemalt korraldama koolis sündmusi teistele noortele ning lõin kaasa erinevates tegevustest nii vabatahtlikuna kui fotograafina. Sealt edasi tekkis mul soov ja tahe aidata neid noori, kes mingil viisil abi vajasid.

Just see tahe – olla olemas noorte jaoks, on kõige suurem põhjus, miks ma olen noorsootöötaja. Oma töös keskendun sellele, et noortel oleks erinevaid võimalusi enesearenguks ning pööran tähelepanu ka üldisele heaolule.

Helerin Leemets

Rõuge noortekeskuse noorsootöötaja

Mis motiveerib sind tegema noorsootööd?

Ega mul pikka vastust polegi, noored ise motiveerivadki.

Monika Kuuba

Varstu noortemaja noorsootöötaja

Igal noorsootöötajal on oma lugu rääkida, miks tema noorsootööd teeb ja on selle ameti valinud. Mina tunnen, et Rõuge valla noorsootöötajad teevad oma tööd südamega ja pakuvad seeläbi noortele palju erinevaid võimalusi ning on nende jaoks olemas. Kui ka sina tunned, et noorsootöö võiks olla võimalus just sulle, siis ootame oma meeskonda uusi liikmeid. Ole julge, ütle võimalusele “jah”, see kogemus on seda väärt.  Oma CV ja motivatsioonikirja saad saata aadressile noorsootoojuhataja@rauge.ee

Autor: Jaanika Vichterpal

Viitina/Nursi noorsootöötaja