Käes on Rõuge Noortevolikokku kandideerimise aeg! Kui soovid olla kursis mis Rõuge valla elus toimub, rääkida kaasa valla tuleviku teemadel ning saada osa ägedatest enesearenguvõimalustest, siis tule ka kandideeri noortevolikokku!

Mida noortevolikogu teeb?

Noortevolikogu on Rõuge valla noorte esindaja valla otsustes. See tähendab, et noortevolikogu saab kaasa rääkida ja esitada oma ettepanekuid küsimustes, mis vallas hetkel arutlusel ja otsustamisel. 

Noortevolikogu kohtub selleks igal kuul koos vallavanemaga, et arutada, mis vallas toimub ning millised teemad on arutlusel. Koos arutatakse, kas noortevolikogul on mõtteid, ettepanekuid või seisukohti arutatud teemades. 

Selle kõrval toimub ka palju muud põnevat – noortevolikogu saab kaasa lüüa erinevatel Rõuge valla üritustel, tutvuda teiste noorte ja noortevolikogudega ning ka ise korraldada üritusi või tegevusi, mis aitaksid mõnda noortele olulist probleemi vallas lahendada. Kindlasti ei tule puudust ka toredatest meeskonnaüritustest ja väljasõitudest!

Kes saab kandideerida?

Kandideerida saavad 12-26-aastased noored, kes elavad Rõuge vallas või õpivad Rõuge valla koolis. 

Mida tuleb teha kandideerimiseks?

Täida hiljemalt 30. septembriks kandideerimisvorm: https://forms.gle/VnRjedHdjHMCihDf8

Samuti saab esitada oma avalduse paberil Rõuge valla noortekeskustes. Selleks küsi noorsootöötajalt kandideerimise avaldust, täida see ära ning anna see noorsootöötajale. 

Mis saab peale kandideerimist?

Noortevolikokku saab kuni 19 noort. Kui kandideerijaid on rohkem, toimub 3.-9. oktoobril noortevolikogu valimised. Hääletada saavad kõik 7-26-aastased Rõuge vallas õppivad ja elavad noored. 

Valimiste korral osutub valituks iga piirkonna (Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu) kolm enim hääli saanud kandidaati. 4 kohta täidetakse üldise paremusjärjestuse alusel.

Kui kandideerijaid on 19 või vähem, siis valimisi ei toimu ning noortevolikogu liikmeks kinnitatakse kõik kandideerimisõigust omavad kandidaadid.

Lisainfot küsi Rõuge valla noorsootöötajatelt või noortevolikogu mentorilt Joanna Kurvitsalt – E-mail: joanna.kurvits@gmail.com