21.-22. novembril toimus projektikirjutamise laager Võru maakonna noortega tegelevatele spetsialistidele. Projektilaageri eesmärgiks oli pakkuda Võru maakonna noortega töötavatele spetsialistidele keskkonda ning meetodeid selleks, et arendada oskuseid ja teadmisi Erasmus+ ning Euroopa Solidaarsuskorpuse õpirände-ja kogukonna projektide osas. Projekti fookuseks oli läbi noorsootöötajate teadlikkuse ja oskuste arendamise toetada noorte loovust ning enesearengut.

Võru maakonna noorsootöö maastikul näeme noorte ja töötajate soovi leida erinevaid toimivaid praktikaid, kuidas Lõuna-Eesti rikkaliku kultuuri edasikandmine siduda noorsootöö eesmärkide ning igapäevaste toimetustega. Selleks, et oma kodukoha ja enese identiteeti tugevdada ning mõista, on vajalik kogeda seda, kuidas teised sama valdkonna tegijad mujal maailmas oma kultuuri hoiavad. Leiame, et Võru maakonna noorsootöö nõukoja liikmetel on olemas soov neid võimalusi piirkonda tuua, puuduvad vaid vajalikud oskused. Seepärast soovimegi oma projektide kogemust, koostöös Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri spetsialistidega, jagada ka teistele Võrumaa noortega töötavatele spetsialistidele. 

Koolitus toimus laagri formaadis selleks, et teadmised kinnistuksid ning mõju noorsootöö valdkonnale ning noortele oleks pikaajalisem.

Projektikirjutamise laager toimus kahepäevase sündmusena Haanimaal, Rõuge vallas, Vaskna Turismitalus. Laagrit viisid läbi Võrumaa Eurodeski liikmed Mariann Toots ja Jaanika Orav, kes on kaasanud õpikogemuse kvaliteetsemaks muutmiseks ka koolitaja Caroline Männiku Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuurist. 

Põhiosa projektikirjutamise laagrist keskendus projektivoorude tutvustusele, ideede genereerimisele, nende formuleerimisele ning projektidesse sobitamsele. Lisaks toimusid tegevused omavahelise koostöö tugevdamiseks. Laagri esimese päeva õhtuses pooles toimus hääletöötuba, mis toetas igal inimesel leida enese õige ja eriline hääl ning seeläbi end tõeliselt väljendada ning osa saada grupi teraapilisest kogemusest. Lisaks astus üles oma väge täis lugudega kohalik muusik Anu Taul. Laagri kava koostamisel lähtusime noorsootöötajate soovist siduda omavahel noorsootöö ning kohalik kultuur. Seepärast olid ka laagri külalised kohalikud kogukonna liikmed ning aktiivsed kultuuri viljelejad.

Valmis üks noorsootöötajate enesearengut ja loovust toetav noorsootöötajate õprände projekti kavand Islandile, kelle noorsootöö praktika on eeskujuks Võru maakonna noorsootöötajatele. Lisaks toetavad noorsootöötajad oma piirkonna noorte kohalike solidaarsusprojektide ja väikemahuliste koostööprojektide valmimist.

Tegevus on rahastatud Euroopa Liidu ning Haridus- ja Noorteameti vahenditest.