Malev on klassikaliselt tähendanud alati põllu- ja heakorratöösid, kuid meie oleme otsustanud läheneda teisti. Rõuge Noorsootöö Keskus soovib noortele pakkuda võimalust arendada endas ettevõtluskogemusi, mida on ühel noorel maapiirkondades keerulisem omandada.

2021. aastal taaselustati Rõuge Suurjärve ääres noortekohviku idee, kus oli turistidel ja kohalikul rahval oli võimalus haarata kaasa värskendav jäätisekokteil ja maitsev burger. 2022. aastal toimus kohvik sarnasel viisil, kuid kampa lõid lisaks ka Jõgeva valla noored.

2023. aastal otsustasime laiendada kohvikut malevast väljapoole, et kohviku korraldusest oleks võimalik osa saada rohkematel noortel. Selleks tegime eelnevalt väiksemaid koolitusi kõikidele valla elanikele, kus oli teemadeks vaimne tervis, rahatarkus kui ka sotsiaalmeeida. Koolituste idee oli noori ettevalmistada tulevaks suveks, et kohviku korraldusega paremini hakkama saada.

Lisaks malevale jätkas kohvik vabas vormis juuli- ja augustikuus, et korraldusest saaks osa võimalikult palju noori. Oktoobris ja novembris olid noored ka abiks valla südmustel, kus pakuti nii toitlustust kui ka tuldi välja pop-up kohvikuga.

Noortele pakkus kohviku planeerimine ja tegemine erinevaid väljakutseid. Väljakutseteks olid näiteks hindade välja mõtlemine, sotsiaalmeedia postituste planeerimine selliselt, et inimesed neid näeksid ja kohale tuleksid, samuti asjade leidmine ja ootamatutele olukordadele reageerimine.

Kogu protsessi juures olid toeks noorsootöötajad, kes võimestasid ja mentordasid noori. Nii mitmele noorsootöötajale oli kohviku korraldus samuti esmakordne kogemus.

Kokkuvõtlikult jäid nii noored kui ka saadud kogemusega rahule. Noored paistsid ülevallaliselt silma ja said enda maitsvate söökidega särada. Kohtume juba uuel suvel kohviku raames! Kohtume juba uuel aastal kohvikus “Noored köögis”.

Noortekohvikut “Noored köögis” rahastas sellel aastal Euroopa Solidaarsuskorpus. Maleva tegevusi toetas Haridus- ja Teadusministeerium.