Ruusmäe noorte kalastusring

Sel suvel alustas Ruusmäe noortekas esmakordselt oma tööd noorte kalastusring. 

Kalastusring on mõeldud kõigile noortele, keda huvitav kalapüük. Kalastusringis õpivad noored, kuidas tagada enda ja teiste ohutus suvisel ja talvisel kalapüügil, kuidas vaadelda loodust, kuidas käituda veekogudel ja vee ääres. 

Kalastusringi on võimalik teha nii sise- kui välistingimustes 🙂 

Lisaks Kalale lauamängu mängimisele tutvuvad noored siseruumides toimuvas kalastusringis kalapüügi teoreetilise poolega – tutvuvad vastava seadusandlusega, õpivad tundma erinevaid Eestis elavaid kalaliike ja püügiviise ning püügivõtteid ja õpivad, kuidas oma püügivarustust ette valmistada, erinevaid sõlmi teha jne.

Kalastusring toimub kolmapäeviti ning peamiselt Ruusmäe järve ääres, kuid aeg-ajalt võtame ette sõite ka teiste paikkonna järvede äärde. Näiteks oleme käinud kalal ka Missos Pullijärve ääres ning Kirikumäe järve ääres.