Suvel toimusid Varstu noortele linnapäevad

Kuna suvel kool ning õppimine kannul ei käinud, siis otsustasime, et teeme korra nädalas linnas käigu päevi. Ehk siis noored pakkisid end kokku ning tulid hoopis päevaks Võrru, et aega sisustada seal.

Kuna linna käinud noored olid erinevad ja ilmad olid muutlikud, siis ükski linnapäev ei olnud korduv. Alati oli midagi, mida ette võtta või kuhu minna. Küll aga kõige populaarsemateks kohtadeks osutusid Kagukeskus ning Koreli oja ääres olevad mängu- ja parkouri platsid.

Ühel korral vedas meil ilmaga nii palju, et saime enamuse ajast veeta rannas kiikudes, mängides ja ujudes. Teinekord jalutasime jällegi hoopis roosisaare sillale. Järgmine seltskond leidis hoopis kesklinna platsi ülesse. Saime nautida nii päikest, kui joosta vihma eest, aga mis põhiline – saime seda kõike teha koos.

Rõuge valla noorte esimene kalalaager

Sel suvel korraldas Rõuge Noorsootöö Keskus lisaks looduslaagrile esmakordselt ka kalalaagrit, mis toimus augusti alguses. Laagris osalesid noored kõikjalt Rõuge vallast, see aitas noortel lõimuda ja arendada piirkondliku koostööd. Lisaks noortele osalesid laagris ka kalamehed, kes aitasid viia kalastamise teemalisi tegevusi korrektselt läbi. 

Kalalaagri jooksul omandati nii teoreetilisi, kui ka praktilisi teadmisi kalastamisest. Noortel käis külas keskkonnainspektor Merilin Sibul, külastasime järvemuuseum Akva:riumi, käisime sõitmas parvega, viisime läbi töötube kalastamise teemal, käsisime kalal, panime kokku õngesid, koostasime infovoldikuid jne. 

Noored said teadlikumaks kalandust puudutava seadusandluse ja püügilubade süsteemi ning säästva kalanduse osas. Nad tunnevad ja eristavad erinevaid Eestis elavaid kalaliike ning teavad, millised neist on ohustatud liigid ja milliseid kalu mis ajal püüda võib.

Samuti õppisid noored tundma erinevaid kalapüügiviise ja -võtteid ning seda, millised kalapüügiviisid on Eestis lubatud. Suurenes ka noorte keskkonnateadlikkus ning noored õppisid, kuidas vaadelda loodust ning kuidas käituda veekogudel ja vee ääres ning samal ajal tagada enda ja teiste ohutus.

Oleme õnnelikud, et tagasiside oli hea ning esines soovi järgmisel aastal juba uue laagri järele! Meie noored olid super-tublid ning tulid tegevustega väga hästi toime. Samuti olid suurepäraseks abiks meie kohalikud kalamehed, Enno Sarik ja Igor Pisarenko.

Aitäh kõigile, kes laagri toimimisse panustasid! Meie tegevusi toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisette Heitur

Keskkonnalaager Rõuge valla noortele

Vaatame järgi suvel toimunud keskkonnalaagrile, kus osales 20 Rõuge valla noort.  Nelja päeva jooksul saime väga palju targemaks loodusliku mitmekesisuse, kliimamuutuste, jahinduse, toiduahela ja tigude teemadel. Teame nüüd paremini, kuidas igaüks meist saab kaasa aidata loodusliku mitmekesisuse säilimisele ja miks see üldse oluline on. 

Laagrit aitas avada ja kliimamuutuste põhjustest ning tagajärgedest aru saada noor keskkonnaaktivist Kertu Birgit Anton. 

Margit Turb Keskkonnaametist selgitas loodusliku mitmekesisuse tähendust ja vajalikkust, rääkisime võõrliikidest ja kodumaisetest liikidest. 

Vellavere matkarajal tutvusime matkajuht Liina Luure abil tigudega, vaatlesime kodumaiseid ja sisse toodud tigusid. 

Tartu Loodusmajas tekitas elevust loomade tuba, kus paljude lemmikuks said raagritsikad. Tutvusime veel loodusmaja tegevuste ja eluga. 

Ja kui juba Tartusse olime jõudnud, siis külastasime ka Lille noortekeskust, kus oli meile ette valmistatud põnev otsimismäng, mille abil omandasime teadmisi Tartu Noorsootöö Keskuse tegemiste kohta. 

Lisaks jõudis meie tihedas laagris osaleda veel Tarmo Evestus, kes oma põneva töötoa jooksul jagas noortele teadmisi säästva majandamise põhimõtetest ja võimalustest. 

Jahinduse eetikast ja olemusest käisid kõnelemas Ruusmäe jahiseltsi jahimehed. 

Lisaks jõudsime palju ühiselt toimetada vabal ajal. 

Oli üks äärmiselt tihe kuid äge laager! 

Aitäh igaühele!

Aitäh Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kelle toel sai laager toimuma!

Ruusmäe noorte kalastusring

Sel suvel alustas Ruusmäe noortekas esmakordselt oma tööd noorte kalastusring. 

Kalastusring on mõeldud kõigile noortele, keda huvitav kalapüük. Kalastusringis õpivad noored, kuidas tagada enda ja teiste ohutus suvisel ja talvisel kalapüügil, kuidas vaadelda loodust, kuidas käituda veekogudel ja vee ääres. 

Kalastusringi on võimalik teha nii sise- kui välistingimustes 🙂 

Lisaks Kalale lauamängu mängimisele tutvuvad noored siseruumides toimuvas kalastusringis kalapüügi teoreetilise poolega – tutvuvad vastava seadusandlusega, õpivad tundma erinevaid Eestis elavaid kalaliike ja püügiviise ning püügivõtteid ja õpivad, kuidas oma püügivarustust ette valmistada, erinevaid sõlmi teha jne.

Kalastusring toimub kolmapäeviti ning peamiselt Ruusmäe järve ääres, kuid aeg-ajalt võtame ette sõite ka teiste paikkonna järvede äärde. Näiteks oleme käinud kalal ka Missos Pullijärve ääres ning Kirikumäe järve ääres.

Rõuge valla noored õppisid visualiseerima ja sõnastama unistusi

Rõuge Noorsootöö Keskus kirjutas suve alguses projekti, mille raames soetati kiiktoole ning viidi läbi üle-vallaline kohtumine Rõuge valla noortele. Esimene kohtumine toimus 24.-25.juulil, mil tulid noortele külla Einike Mölder ja Kati Orav. 

Einike Mölder viis läbi tegevusi unistamise, tegevuste planeerimise, eesmärkide ja plaanide pidamise teemal. Kui noored olid Einikese töötoa läbimisel pannud kirja oma unistused ja eesmärgid, siis aitas Kati Orav neid visualiseerida. Tegevused viidi läbi mänguliselt, loovalt ja mitteformaalselt. 

 Igale noorele anti märkmik, mida nad said täita teemapäeval, kuid saavad täita ka edaspidi. Näiteks järgmisel kohtumisel, mis toimub juba suve lõpus. Et kinnistada tegevuste mõju, oleme planeerinud jätku kohtumise, mille tulemusena valmib noorte poolt läbiviidav töötuba, ja plaan on seda eakaaslaste seas rakendada.   

Teemapäeva lõppedes toimus kauaoodatud filmiöö. 

Avatud noorsootöö arendamist toetavad Eesti Noorsootöö Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

Lisette Heitur

Rõuge noored näitasid malevas oma töökust ka sel suvel

Äge, et oma tegemistega oleme jõudnud nii kaugele, et saame jagada mälestusi selle aasta õpilasmalevast.

Meie usinad Rõuge valla noored ja üks igapäevaselt Soomes elav poiss väärivad tunnustust innukuse ja kohusetundlikuse eest nii tööajal kui ka ühistegevustes kaasalöömise eest.  Noorte töökust ja valmisolekut endast parim anda tõestab asjaolu, et juba esimese päevaga tehti ära kolmeks päevaks planeeritud töö ning tööandjal ei jäänud üle muud kui rõõmuga preemiat maksta. Igapäevaselt kuulsime tööandjatelt kiidusõnu tublide noorte kohta ja kinnitame, et malevlased olid fokusseeritud, pühendunud ja motiveeritud töötegijad. 

Viie päevaga rohiti kümneid vagusid, puhastati küülikute eluasemeid, korjati põllult vana maasikakile, laoti puid, värviti pinke, koristati ja jõuti ära teha palju teisi heakorratöid. 

Ühistegevuste käigus õpiti turundama ja brändima nii tooteid, teenuseid kui ka iseennast. Mängisime meeskonna- ja seltskonnamänge, avastasime fotojahi käigus Rõuget ja veetsime üheskoos mõnusalt aega. 

Maleva jooksul külastasime Rõuge Kaugtöökeskust Catlamaja, kus Töötukassa Võrumaa osakonna karjääriinfo spetsialist Helen rääkis meile tuleviku töömaailmast. Catlamaja tegevjuht Jaanus tutvustas ja ilmestas Heleni juttu omakorda kaugtöö olemuse ja võimalustega. 

Eesti Rahvusringhäälingu raadiouudiste korrespondent Jane ja helitehnikust aktivist Joosep rääkisid malevlastega aktiivseks nooreks olemisest ja sellega kaasnevatest võimalustest. 

Silmaringi avardasime ka Unustatud Mõisate päeval kui külastasime Rogosi mõisa ja tutvusime selle ajalooga giidituuril. Maleva lõpetuseks veetsime aega kasulikult ehk abistasime Võrumaa pikamaajooksude sarja Rõuge etapil korraldusmeeskonda, jagades medaleid, vett, auhindu. 

Aitäh head malevanoored, et olete pühendunud ja motiveeritud tegutsejad – teiega on äge! 

Aitäh hea tööandja Plaani Karjamõisast, Saarsilla talukohvikust, Taarapõllu talust, Rõuge Saunamaalt ja Kerli Kõiv, et pakute noortele võimalust omandada kogemusi ja teenida taskuraha.

ANK 2020 projektikonkursi toetussumma jõudis sel korral ka Varstu

Toetussumma taotlemise tähtaeg oli veebruarikuus, mil ka Varstu noored esitasid oma projekti, kuid haiguspuhangu ja kriisi tõttu tühistati avatud noortekeskuste 2020 projekt. Küll aga jagati konkursiks planeeritud rahalised vahendid kriisiga seonduvalt uutel põhimõtetel.

Uue toetusmeetme eesmärgiks oli toetada avatud noorsootöö teenuse taastumist ja pakkumist kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil. Rahastati suviseid tegevusi, mis toetavad noorte tavaellu naasmist läbi noortekeskuste.

Varstu noored kirjutasid projekti professionaalse suure välibatuudi soetamiseks. Batuudil hüppamine on paljde kohalike noorte suvine tegevus ning idee osta noortemajale oma batuut pakuti välja juba 2019 aasta sügisel. Ühest väikesest mõttest, mida ka paljud teised noored pooldasid, saigi sügisel projektikonkurssi idee. Paraku tuli vahepeal kriisiperiood ning selle jooksul selgus, et projekt tuleb ümber kirjutada ning taasesitada uute põhimõtete järgi. Õnneks sobiks idee hästi ka taaskirjutamiseks ning väga palju oma mõtet muutma ei pidanudki.

Kahjuks ei saanud noored esialgselt soovitud batuuti, sest see oli vahepeal laost otsa saanud. Seetõttu tuli välja valida midagi ligilähedast, kuid siiski pikenenud tarneaja tõttu jõuab suur batuut Varstusse alles suve lõpuks.

Kuna projekti tegevused oli sellegi poolest vaja ette võtta, siis alternatiiviks mindi nende noortega, kes projekti kirjutasid Pärnusse, et nautida seal UP batuudikeskuse võimalusi. Kahe päeva jooksul õpetati üksteist sooritama erinevaid hüpped ning seda ka noorsootöötajale.

Teine väljasõit toimus Tartu UP batuudikeskusesse, kuhu mindi juba suurema seltskonnaga. Kahe tunni jooksul andis terve seltskond endast kõik, et teha batuudil erinevaid trikke.

Kolmas batuudil tegevus ootab meid ees, kui kaua oodatud batuut lõpuks Varstusse kohale jõuab. Siis kutsutakse kohale treener, kes selgitab batuudi kasutamise võimalusi, ohtust ja kasutust. Batuut hakkab asuma Varstu noortemaja juures välialal.

Batuutidel hakkavad aegajalt trenne andma ka pädevamad noored ise. Täpsem info selgub aja jooksul.

Avatud noorsootöö arendamist toetab Haridus- ja Noorteamet.

Ruusmäe noored said tippkokk Joel Ostratiga kokata

26. juunil oli Ruusmäe noortekas äärmiselt põnev päev. Meil käis külas tippkokk Joel Ostrat!

Joel õpetas meile, kuidas Nopri talu praejuustuga valmistada imemaitsvat suvist salatit grilljuustu, maasikate ja murakamoosiga. Lisaks õppisime ka, kuidas teha Suures Õhtusöögis Kirsti Timmeri poolt valmistatud kihilist magustoitu. Vägev kogemus!

Valminud hõrgutisi oli võimalus teistelgi maitsta. Järgmisel päeval toimus Rogosi mõisas külastusmängu “Unustatud mõisad” selle suve esimene külastuspäev ning noortekojas oli sel puhul avatud noortekohvik, kus pakutigi just neidsamu eelmisel päeval õpitud retseptide järgi valmistatud hõrgutisi.

Fotode autor Hanna-Laura Vaher

Varstu kooli noorte tutipidu toimus sel aastal hoopis noortekeskuses

Selle suve hakul oli tutipäeva korraldamise au ja uhkus Varstu noorte ja noortekeskuse kanda. Kuna kooli aeg ja võimalused ei soosinud sel aastat tutipäeva korraldamist viiruse tõttu, siis sellega tulid appi noored ise. Kuidas siis nii saab, et tutipidu täitsa ära jääb, justkui jääks ju miskit tähtsat täistamata.

Nii saigi salamisi pead kokku pandud ja mõeldud, et võiks teha tutipäeva üllatuspeona, aga kuna lõpetajatel oleks siiski vaja end valmis riietaja ja sättida selleks päevaks, siis nende nooremad õed meisterdasid kodus paberist ise tutikesed valmis ja tõid need noortekasse. Suuremad õed said siis ära arvata, mis pidu neid reedel küll ees võib oodata. Kui tüdrukud said teada, et tuleb tutipidu, siis silmis oli näha ootusärevust ja rõõmu – see ikkagi tuleb!

Enne peo algust käis kibekiire kaunistuste meisterdamine, üles seadmine ja toidu valmis panemine. Valmis olid mõeldud mängud mida mängida ja laulud, mida kuulata. Ka ei pääsenud tutipäeva neiud ise väikesest esinemisest, ehk siis tüdrukud panid kokku vahva tantsukava.

Õhtu jooksul hüpati kõrgust, lasti limbot, mängiti palju mänge ja tantsiti eee-macarenat!

Suur aplaus noortele, kes võtsid kätte ja korraldasid sellise ürituse ning tuult tiibadesse meie tublidele lõpetajatele! Hoiame ikka sidet ning loodame, et kohtume aegajalt ikka meie noortemajas.