“Cooltour” on kaheaastane suuremahuline projekt, mille eesmärk on läbi kultuuri leida viise noorte kaasamiseks nii noorsootöö kui ka kultuurivaldkonna tegemistesse toetades noorte pädevuste arendamist. Projekti jooksul toimuvad koolitused, õppevisiidid, häkaton ja noortevahetus. Kogu projekt on suunatud noorsoo- kui ka kultuuritöötajatele, et leida erinevaid võimalusi rahvuskultuuri ja noori kaasavate tegevuste sidumiseks. Meie soov on näidata, kuidas rahvuskultuur saab olla kasulik õppevahend kõikidele noortega töötavatele spetsialistidele. Projekt on ellu viidud koostöös Türgi, Itaalia ja Poola partneritega.

 • Detsember 2022

  Projekti algus

  Projekt “Cooltour” algas 2022. aasta detsembris

 • 7.-14. mai 2023

  Koolitus Eestis

  Koolitusel osalesid 6 noorsootöötajat ja kultuuritöötajat igast partner riigist, et välja selgitada noorte vajadused lähtudes kultuurist. Koolitusel osalejad õppisid kasutama nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset uurimusmeetodit noorte olukorra kaardistamiseks.

  7.-14. mai 2023

 • mai-oktoober 2023

  Kohalik uuringu faas

  Eesti koolitusel osalejad viisid läbi uuringu, et selgitada välja noorte arvamused ja vajadused rahvuskultuuris

 • 4.-11. september 2023

  Õppevisiit Itaalias

  Õppevisiidil osalesid 6 noorsootöötajat ja kultuuritöötajat igast partner riigist, et mõista Ittalia eripärasid ja kogumusõppe kaudu reflekteerida enda tööd kohalikes kogukondades.

  4.-11. september 2023

 • 1.-8.detsember 2023

  Koolitus Poolas

  Koolitusel osalesid 6 noorsootöötajat ja kultuuritöötajat igast partner riigist, et noorte vajadusest lähtuvalt disainida hariduslikud rahvuskultuurist lähtuvad tegevused.

 • detsember 2023- märts 2024

  Testimisperiood

  Poolas disainitud tegevuste testimisperiood, et katsedada noortega koos prototüüpide toimimist.

  detsember 2023- märts 2024

 • 15.-22. märts

  Õppevisiit Türgis

 • 21.-25. aprill

  Häkaton

  21.-25. aprill

Uuring

Esimesel aastal keskenduti uuringule, et mõista noorte kultuurikäitumist kohalikes kogukondades. Intervjuud, küsimustikud ja pildi analüüs andis sisendi, kuidas noored tunnevad enda kogukondi ja mida tähendab nende jaoks kultuur. Noorte soovitused olid, et rahvuskultuur võiks olla rohkem nähtav sotsiaalmeedias või oleks rohkem kaasavaid ning aktarktiivseid kultuurisündmusi.

Uuringu faasi tulemusel jõuti neljas riigis kokku 386 nooreni vanuses 11 kuni 26. Eestis jõuti 76 nooreni kellest 66 kaasati läbi küsimustiku, mis saadeti laiali koolidesse. Eesti puhul tuli ka põhiliselt välja, et kogukondade ja traditsioonide roll on märkimisväärne kaasamaks noori olema rahvuskultuuri teemadel aktiivsem.

Mõningad tulemused uuringust:

Uuringu tulemusel hakati disainima noortele erinevaid mudeleid noorsootöötajate ja kultuuri töötajate poolt, et leida viise noorte paremaks kaasamiseks.

Inglisekeelne kokkuvõte uuringust on leitav:

Lühem versioon: COOLTOUR-project-Cultural-Heritage_visual report

Pikem versioon: Conclusive report of COOLTOUR project_ Cultural HeritageAndYouth

Koolitused

Koolituste eesmärk on arendada noorsoo- ja kultuuritöötajate pädevusi, et kaasta noori efektiivsemalt läbi rahvuskultuuri enda tegemistesse. Selle raames on projekti jooksul toimunud kaks koolitust Eestis ja Poolas.

Eesti koolitus jäi 2023. aasta maisse, kus osalejad said teha läbi rännaku mõistmaks kultuuritähendust nende töös. Teine osa koolitusest keskendus uuringute ettevalmistamisele enda kogukondades, et mõista noorte arusaamu vajadusi. Selleks koolitasid Kerli Kõiv ja Grethe Rõõm osalejaid mõistmaks kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete uuringute tähendust ning meetodite kasutamist kui vahendit nende töös. Koolitus andis projektile esimese tõuke, et mõista, kuidas noori rahvuskultuuri tegevustesse rohkem kaasata.

Peale koolitust viisid osalejad ettevalmistatud küsimustikud, intervjuud ja pildikonkurssid enda kogukondadesse, mille kohta saab lugeda täpsemalt uuringute peatükis.

Uuringu faasi järgselt toimus koolitus Poolas, mis keskendus saadud sisendi põhjal erinevate meetodite disainimisele. Alguses oli põhiliseks fookuseks tuleviku pädevused, et mõista nende olulisust ning sisu kultuurilistes tegevustes. Kohtumise jooksul õppisid osalejad tundma iseenda loovamat poolt ning kuidas loovust endas ka üles leida. Noorsoo- ja kultuuritöötajad läbisid rännaku, et avardada enda sisemine pool. Teine pool uuringust keskendus loovuse rakendamisele, et lähtuvalt uuringus selgunud vajadustele disainida noortele kaasavamad meetodid toetades noorte pädevuste arendamist lähtuvalt uuringus välja toodud vajadustele. Kokku disainiti 8 meedotit. Poolas koolitasid meid Urszula Malińska-Mark ja Aleksandra Szmurlik-Dominguez.

Peale koolitust läksid osalejad enda prototüüpidega kodusesse keskkonda, et viia meetodid noortele katsetamiseks ja tagasisidestamiseks.

Õppevisiitide eesmärk on kogemuste, lugude ja ideede jagamine, et ühiselt õppida nii osalejatelt kui ka kohalikelt ekpsertidelt. Tegevused annavad võimaluse kogeda enda jaoks miskit uut, et leida uusi viise tegutsemiseks.

Septembris toimus esimene õppevisiit Itaalias, kus kultuuri ja noorsootöötajad tutvusid sealse kultuuri kui ka noorsootöö tegemistega laiemalt. Osalejad said tutvuda nii kohalike organisatsioonidega, näha Rooma linnavalitsuse tegemisi kui ka tutvuda Itaalia kultuuripärimusega läbi ekspertide pilgu. Osalejatele jäi enim meelde tänavanoorsootöö võimalus ReBus, kus noortele toodi nii kultuur kui ka tegevused võimalikult nende lähedale.

Itaalia õppevisiidi kokkuvõte on leitav ka raportina inglise keeles:

Lühem versioon: Summary of Italy SV_visual

Pikem versioon: Summary of Italy SV report

Projekt on elluviidud koostöös IKOS, Folkier ja Soro Tori organisatsioonidega. Projekt “COOLTOUR-Cultural heritage as a source of future competencies in youth” on rahastatud Euroopa Liidu toel.