Rõuge Noorsootöö Keskus korraldas valla noortele nädala vaimse tervise toetamise eesmärgil!

12 – 16. veebruar toimusid tegevused üle valla kõikides noortetubades – ja keskuses suunatult noorte vaimse tervise toetamiseks.

Rõuge valla noorte vaimne tervis vajab turgutamist, ka noored ise on juhtinud tähelepanu, märgates iseendas ja oma koolikaaslastes muutusi ja teadmatust soovi korral abi leida. Niisiis korraldasimegi noortele nädala, mille raames oli neil võimaus saada vaimse tervise murede korral abi ja infot, kust leida abi ning toetavaid tegevusi.

Ruusmäe noortekojas ja Haanja noortemajas viis noorsootöötaja läbi lõhnaküünalde valmistamise õpitubasid. Isetegemine ja koostegemine toetab vaimset tervist, aitab sotsialiseeruda ja annab võimaluse eakaaslastega mõnusalt aega veeta, lisaks loob võimaluse iseenda kätega midagi valmistada.

Varstu noortemaja noorsootöötaja käsitles vaimse tervise teemasid Varstu koolikeskkonnas loovringide raames. On oluline käsitleda pidevalt noorte vaimse tervise teemat, tehes seda läbi loovtegevuste, on sellel ka suurem mõju noorele.

Rõuge noortekeskus avas nädala “Emotsioonid läbi kunsti” tegevusega. Noored said maalida enda hetkeemotsioone ja tundeid. Erinevad kunstivormid on need, mis toetavad nii noore vaimset tervist, emotsionaalset seisundit kui ka arendab keskendumisvõimet. Oli väga hea ja rahulik vaadata, kuidas meie noored justkui kaotasid end oma kunsti ja teosed olid omanäolised.

Lisaks külastas noortekeskust “Vapruse helmed” vabatahtlikud. Esmalt nad tutvustasid oma tegevust ja kogemusi ning hiljem valmistasime üheskoos noortega erinevate tähendustega vapruse helmeid, milled saatsime Tartu Ülikooli kliinikumi vähihaigete laste osakonda. Vapruse helmeste meisterdamine teadlikult lastele, kes neid igapäevaselt väga vajavad, oli meie noortele ja ka noorsootöötajatele rahulik kuid emotsionaalne tegevus, sellega püüdsime arendada meie noortes empaatiavõimet ja laiendada silmaringi. Noored olid väga tublid! Aitäh, et aitasite aidata!

Vaimse Tervise Nädala aga lõpetas Eesti noorsooteatri etendus “Kõik Ägedad Asjad”. Etendus toimus Rõuge rahvamajas ja oli suunatud kõigi meie valla koolide 7-9 klassi õpilastele.

Väga hea koostöö oli meil koolide koolielu korraldajatega, kes lisaks veel omalt poolt korraldasid õpilaste transpordi, et etendusele saaks tulla iga soovija noor. Rõuge Noorsootöö Keskus Rõuge Vallavalitsuse ja Eesti Kultuurkapitali toel hoolitses selle eest, et sissepääs oleks meie valla noortele prii. Aitäh toetuse eest!

Rõuge rahvamaja oli meile suureks toeks ja abiks, pakkudes ruume ja väga head koostööd.

Rahvamajja aga kogunes etendusest osa saama üle 100 õpilase koos juhendajatega üle valla.

Etendus oli võimas, ühtmoodi kurb ja täis naeru! Eriti meeldis, et etendusse oli peale näitlejate kaasatud ka noored ise, koostöö näitlejatega sündis kohapeal ja andis igale noorele võimaluse olla päriselt osa selles loost!

Noored ise on etenduse kohta öelnud nii : 

A.K.  “Etendus näitas, et kui minevikus probleemidega ei tegelda, siis hakkavad need mõjutama sinu hetkelist elu. Seda oli huvitav vaadata” .
R.V. “Etendus pani olulistele asjadele mõtlema ja ise sai kaasa rääkida ” .
M.L.  “Etendust oli lõbus vaadata. Tore oli ka see, et õpilased said selles ise osaleda ja abiks olla ” .

Nädal oli täis emotsioone, pikemaid vestlusi noortega, koosviibimisi ja toredaid tegevusi.

Vaimse Tervise nädal kandis kenasti oma rolli ja usume siiralt, et rohkem kui üks noor sai sel nädalal puudutatud ja juurde ühe hea mõtte, ühe hea tunde, mida veel pikalt põues kaasas kanda!

Erilised tänud!

Joosep Kurm, aitäh! Rõuge Rahvamaja ja Rõuge valla koolipered, aitäh! Rõuge vallavalitsus, aitäh! Eesti Kultuurkapital, aitäh! Eesti noorsooteatri näitlejad ja meeskond, aitäh!

Suurimad tänud meie noortele! Kui meil olete Teie, saame olla meie Teile!