Kala ajaleht – Kalalaager 2021

Hea lugeja! Oled mõelnud, et tahaksid rohkem saada informatsiooni kalastamise ja sellega seotud tegevuste kohta? Ja just tunned puudust Rõuge valla noortele suunatud kalastamisega seotud informatsiooni osas? Meil on sulle lahendus: Kalalaager 2021 – ajakiri!

Tegemist on 2021. aasta suvel toimunud kalalaagri ajalehega. Ajaleht annab ülevaate laagris toimunud sündmustest läbi osaleja silmade ning antud ajalehe on kujundanud laagris osalejad.

Meie tegevusi toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.