Projekti LÕIM ehk „Lõimitud tugiteenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas“ raames toimuvad koolitused noortega tegelevatele spetsialistidele. Rõuge Noorsootöö Keskuse noorsootöötajad võtavad osa koolitustest, mis toetavad neid igapäevaselt noorsootöö tegemisel ja noorte toetamisel. Järgneva artikliga võtame kokku jaanuarikuu koolituste kogemuse.

Õppijate eneseregulatsioonioskuse hindamine ja toetamine – Katrin Saks (05.01.2023)

Eneseregulatsiooni toetamist läbi erinevate meetodite olin kuulamas käinud LÕIM Metoodikaseminaril, juba siis tundus see hästi põnev teema. Mulle väga meeldib, et taolised meetodid on välja töötatud ja väga loodan, et tuleb aeg, mil see päriselt haridussüsteemis ka kasutusele võetakse. Ka oli hea teada saada ja siduda kogu saadud info oma noortega! – Katrin Tamberg

Antud koolitus toetas kevadise koolitussarja algust läbi enda eneseregulatsioonioskuse hindamise. Tänu läbitud koolitusele tean paremini milline õppija ma olen ning kuidas toetada ennast LÕIM koolitusprogrammi läbimisel. – Jaanika Orav

Võru maakonna metoodikaseminar (23.01.2023)

Metoodikaseminaril osalemine andis mulle teadmisi aju neurobioloogiast, CARe metoodikast ning noortegarantii tugisüsteemi ajaloost ning toimimisest. Sain meelde tuletada varasemaid teadmisi aju kohta ning lisaks ka uusi, mis aitab paremini mõista inimese käitumist. CARe metoodika oli samuti minu jaoks uus teadmine, mis avardas noortele pakutavate teenuste maailma. Kokkuvõttes saan öelda, et metoodikaseminar avardas taaskord minu mõttemaailma.Helerin Leemets

Üks kõige elavam ja hästi kasutatav oma igapäeva töös on  – Vaimse Tervise teema ja sinna juurde kuuluv vitamiinide plakat, väga lihtne, arusaadav. Lisaks oli hästi põnev Neurobioloogiline motivatsioon, aju ehitus ja kuidas, kus millistes piirkondades ajus toimub miskit, mida aju eirab ja milliseid valikuid teeb inimene. Väga põnev, kaasahaarav ja samas pikemalt mõtlema jääädes, isegi loogiline! – Katrin Tamberg

Päev oli väga põnevalt üles ehitatud erinevate teemade peale. Minu jaoks oli väga huvitav võtta osa Noortegarantii Tugisüsteemi (NGTS) töötoast, kus sain põhjalikuma ülevaate programmi toimimisest. Antud töötuba toetab minu teadlikku valikut NGTS juhtumikorraldaja toetamisel. – Jaanika Orav

Noored kes ei õpi ega tööta – Kerli Kõiv (31.01.2023)

Töötades noortega peab arvestama, et igal ühel on oma lugu ja omad väljakutsed elus. Koolituse käigus sain ülevaate NEET noortest ning erinevatest aspektidest, mis nendega töötamisel kasuks tuleb. Koolitaja Kerli ning teiste koolitusel osalenute kogemusi oli põnev kuulata. Sain neid mõtteid ja lugusid mõelda enda töö konteksti. – Helerin Leemets

Koolituse viis läbi Kerli Kõiv, mind isiklikult projekt LÕIM väga paelub! Sain veelkord koolitusel kinnitust, et tegelikult lisaks uutele väljatöötatud või hetkel töösolevatele süsteemidele, tuleks vaadata otsa ka meie haridussüsteemile, mis minu väga isiklikul hinnangul tihtipeale loodut ei toeta, kahjuks. – Katrin Tamberg

Coachiv suhtlemine I päev – Anne Õuemaa (31.02.2023)

Coachiva suhtlemise esimesel päeval proovisime tuvastada „muutuste juttu“, mis toetab arengut ning lisaks tutvusime motiveeriva intervjueerimise tehnikaga, mis toetab coachivat suhtlust. Esimese päeva lõpuks saime koduse ülesande harjutada coachivat suhtlemist enne järgmist kohtumist. – Jaanika Orav

Jaanuari kuu koolituste programm oli põnev, intensiivne ning noorsootöötajate arengut toetav. Antud koolitused nõustavad, jõustavad ja toetavad noortega tegutsevaid spetsialiste ning loovad koostöö võimaluse erinevate osapoolte vahel.