Rahvusvaheline noorsootöö on pakkunud mitmekülgseid enesearendusvõimalusi paljudele Rõuge valla noorsootöötajatele, noortele ja kogukonnaliikmetele. Seetõttu on Rõuge Noorsootöö Keskus teist aastat järjest rahvusvahelise noorteinfo Eurodeski võrgustiku Võrumaa partner. Partneriks olemine on Rõuge Noorsootöö Keskusele andnud võimaluse olla vajalikus infoväljas ning saada vahetut infot rahvusvahelise noorsootöö korraldamisel. 

Sel kevadel käisid Rõuge Noorsootöö Keskuse noorsootöö juht Jaanika Orav ja Haanja piirkonna noorsootöötaja Mariann Toots Tallinnas, kus tutvuti võrgustikuga  silmast-silma. Antud kohtumise eesmärgiks oli jagada kogemusi ning tutvuda teiste maakondade tehtud tööga. Rõuge jagas oma esimese aasta kogemust Eurodeskiks olemisel.

Kohtumise esimesel päeval toimus koolitus, kus Piret Soosaar-Maiberg jagas nõuandeid, kuidas haarata osalejate tähelepanu, viia läbi mõtestatud kohtumisi ning eesmärgistada järeltegevused juba enne kohtumise toimumist. Koolitusel osalejad said ise läbi proovida erinevaid võimalusi, kuidas tähelepanu köita ning veenvalt esineda. 

Teisel päeval kaardistasime end kui Eesti Eurodeksi võrgustikku ning saime enda meelest päris hea tulemuse osaliseks, kuna enamus Eurodeskiks olemise väärtused kattuvad noorsootöö põhimõtetega. Lisaks arutlesime võrgustikutöö sujuvuse üle ning panime paika võrgustiku jaoks toimivad punktid.

Koostas: Jaanika Orav