Selle aasta septembris lõppes rahvusvaheline projekt noortevolikogude teemal, mis kestis kokku 3 aastat. Projekti eesmärgiks oli tutvuda partnerriikide noortevolikogude parimate praktikatega ja toetada kohalikke noortevolikogusid arendustegevuste läbiviimisel. Antud aja jooksul toimusid erinevat tüüpi kokkusaamised projekti partnerriikides: projekti koosolek Ukrainas, koolitus Poolas, õppevisiit Poolas ja Eestis, projekti vahekohtumine Gruusias, noortevahetus Moldovas ja lõpuüritus Ukrainas. Antud projektist said osa ning andsid oma panuse meie valla noortevolikogu noored, valla ja maakonna noorsootöötajad, noorsootöö praktikandid ning ka vallavolikogu liige. 

Ülevaade noortevahetusest Moldovas

29. augustist kuni 6.septembrini toimus Moldovas noortevolikogu teemaline noortevahetus “Youth Councils – Advisors or Activists”. Meie teekond sinna, oli omapärane ja seikluslik. Alustuseks olid kõik elevil seepärast, et kohtuti nii paljude uute inimestega, teisalt pakkus närvikõdi meie transpordi tehniline seisukord kui ka see, et lennujaamast võttis meid peale võõras taksojuht, kellega me teineteisest sõnakestki aru ei saanud. Sellegi poolest jõudsime rõõmsalt kohale ning meie üllatuseks olime samaks õhtuks juba kõikidega tuttavad ning üks vinge elamus Moldovas võiski alata!  Projekti käigus tegime erinevaid meeskonna ülesandeid, kujundasime enda sees paremaid liidreid, õppisime noorte osaluse põhitõdesid, tutvusime erinevate maade noortevolikogudega ning kaardistasime probleeme ja lahendusi, millega me ise noortevolikogus kokku puutume. Lisaks tegime noortealgatusel ülevaate Euroopa Solidaarsuskorpuse projektidest ning keskendusime ühe päeva sellele, et koju tagasi minnes oleks olemas põhi, mille peale kohalike noortega solidaarsusprojekti kirjutada.

Kõige meeldejäävamad olid inimesed, kes olid lisaks Moldovale kokku tulnud ka Poolast, Ukrainast, Gruusiast ja Eestist. Leidsime sealt tõeliselt häid sõpru ning saime praktiseerida inglise- ja vene keele oskust.

Lõpukohtumine Ukrainas

13.-18. september toimus Ukrianias Youth council – advisors or activists projekti lõppkohtumine, mille raames projekti partnerriigid tutvustasid tulemusi ja parimaid praktikaid, mis saavutati tänu projektis osalemisele. Projektis osalesid endise vallavolikogu liige Kadri Giannakaina Laube, Rõuge Noorsootöö Keskuse noorsootöö juht Jaanika Orav ja Tartu Linnavalitsuse töötaja Margo Martis. Antud kohtumise jooksul oli meil võimalus tutvuda Ukraina noortevolikogu ja noorte kaasamise parimate praktikatega. See kohtumine inspireeris loomingulisemalt vaatama tegutsemisele noortevolikoguga.