Rõuge noored näitasid malevas oma töökust ka sel suvel

Äge, et oma tegemistega oleme jõudnud nii kaugele, et saame jagada mälestusi selle aasta õpilasmalevast.

Meie usinad Rõuge valla noored ja üks igapäevaselt Soomes elav poiss väärivad tunnustust innukuse ja kohusetundlikuse eest nii tööajal kui ka ühistegevustes kaasalöömise eest.  Noorte töökust ja valmisolekut endast parim anda tõestab asjaolu, et juba esimese päevaga tehti ära kolmeks päevaks planeeritud töö ning tööandjal ei jäänud üle muud kui rõõmuga preemiat maksta. Igapäevaselt kuulsime tööandjatelt kiidusõnu tublide noorte kohta ja kinnitame, et malevlased olid fokusseeritud, pühendunud ja motiveeritud töötegijad. 

Viie päevaga rohiti kümneid vagusid, puhastati küülikute eluasemeid, korjati põllult vana maasikakile, laoti puid, värviti pinke, koristati ja jõuti ära teha palju teisi heakorratöid. 

Ühistegevuste käigus õpiti turundama ja brändima nii tooteid, teenuseid kui ka iseennast. Mängisime meeskonna- ja seltskonnamänge, avastasime fotojahi käigus Rõuget ja veetsime üheskoos mõnusalt aega. 

Maleva jooksul külastasime Rõuge Kaugtöökeskust Catlamaja, kus Töötukassa Võrumaa osakonna karjääriinfo spetsialist Helen rääkis meile tuleviku töömaailmast. Catlamaja tegevjuht Jaanus tutvustas ja ilmestas Heleni juttu omakorda kaugtöö olemuse ja võimalustega. 

Eesti Rahvusringhäälingu raadiouudiste korrespondent Jane ja helitehnikust aktivist Joosep rääkisid malevlastega aktiivseks nooreks olemisest ja sellega kaasnevatest võimalustest. 

Silmaringi avardasime ka Unustatud Mõisate päeval kui külastasime Rogosi mõisa ja tutvusime selle ajalooga giidituuril. Maleva lõpetuseks veetsime aega kasulikult ehk abistasime Võrumaa pikamaajooksude sarja Rõuge etapil korraldusmeeskonda, jagades medaleid, vett, auhindu. 

Aitäh head malevanoored, et olete pühendunud ja motiveeritud tegutsejad – teiega on äge! 

Aitäh hea tööandja Plaani Karjamõisast, Saarsilla talukohvikust, Taarapõllu talust, Rõuge Saunamaalt ja Kerli Kõiv, et pakute noortele võimalust omandada kogemusi ja teenida taskuraha.

ANK 2020 projektikonkursi toetussumma jõudis sel korral ka Varstu

Toetussumma taotlemise tähtaeg oli veebruarikuus, mil ka Varstu noored esitasid oma projekti, kuid haiguspuhangu ja kriisi tõttu tühistati avatud noortekeskuste 2020 projekt. Küll aga jagati konkursiks planeeritud rahalised vahendid kriisiga seonduvalt uutel põhimõtetel.

Uue toetusmeetme eesmärgiks oli toetada avatud noorsootöö teenuse taastumist ja pakkumist kohalikul tasandil eriolukorrast väljumise perioodil. Rahastati suviseid tegevusi, mis toetavad noorte tavaellu naasmist läbi noortekeskuste.

Varstu noored kirjutasid projekti professionaalse suure välibatuudi soetamiseks. Batuudil hüppamine on paljde kohalike noorte suvine tegevus ning idee osta noortemajale oma batuut pakuti välja juba 2019 aasta sügisel. Ühest väikesest mõttest, mida ka paljud teised noored pooldasid, saigi sügisel projektikonkurssi idee. Paraku tuli vahepeal kriisiperiood ning selle jooksul selgus, et projekt tuleb ümber kirjutada ning taasesitada uute põhimõtete järgi. Õnneks sobiks idee hästi ka taaskirjutamiseks ning väga palju oma mõtet muutma ei pidanudki.

Kahjuks ei saanud noored esialgselt soovitud batuuti, sest see oli vahepeal laost otsa saanud. Seetõttu tuli välja valida midagi ligilähedast, kuid siiski pikenenud tarneaja tõttu jõuab suur batuut Varstusse alles suve lõpuks.

Kuna projekti tegevused oli sellegi poolest vaja ette võtta, siis alternatiiviks mindi nende noortega, kes projekti kirjutasid Pärnusse, et nautida seal UP batuudikeskuse võimalusi. Kahe päeva jooksul õpetati üksteist sooritama erinevaid hüpped ning seda ka noorsootöötajale.

Teine väljasõit toimus Tartu UP batuudikeskusesse, kuhu mindi juba suurema seltskonnaga. Kahe tunni jooksul andis terve seltskond endast kõik, et teha batuudil erinevaid trikke.

Kolmas batuudil tegevus ootab meid ees, kui kaua oodatud batuut lõpuks Varstusse kohale jõuab. Siis kutsutakse kohale treener, kes selgitab batuudi kasutamise võimalusi, ohtust ja kasutust. Batuut hakkab asuma Varstu noortemaja juures välialal.

Batuutidel hakkavad aegajalt trenne andma ka pädevamad noored ise. Täpsem info selgub aja jooksul.

Avatud noorsootöö arendamist toetab Haridus- ja Noorteamet.

Ruusmäe noored said tippkokk Joel Ostratiga kokata

26. juunil oli Ruusmäe noortekas äärmiselt põnev päev. Meil käis külas tippkokk Joel Ostrat!

Joel õpetas meile, kuidas Nopri talu praejuustuga valmistada imemaitsvat suvist salatit grilljuustu, maasikate ja murakamoosiga. Lisaks õppisime ka, kuidas teha Suures Õhtusöögis Kirsti Timmeri poolt valmistatud kihilist magustoitu. Vägev kogemus!

Valminud hõrgutisi oli võimalus teistelgi maitsta. Järgmisel päeval toimus Rogosi mõisas külastusmängu “Unustatud mõisad” selle suve esimene külastuspäev ning noortekojas oli sel puhul avatud noortekohvik, kus pakutigi just neidsamu eelmisel päeval õpitud retseptide järgi valmistatud hõrgutisi.

Fotode autor Hanna-Laura Vaher

Varstu kooli noorte tutipidu toimus sel aastal hoopis noortekeskuses

Selle suve hakul oli tutipäeva korraldamise au ja uhkus Varstu noorte ja noortekeskuse kanda. Kuna kooli aeg ja võimalused ei soosinud sel aastat tutipäeva korraldamist viiruse tõttu, siis sellega tulid appi noored ise. Kuidas siis nii saab, et tutipidu täitsa ära jääb, justkui jääks ju miskit tähtsat täistamata.

Nii saigi salamisi pead kokku pandud ja mõeldud, et võiks teha tutipäeva üllatuspeona, aga kuna lõpetajatel oleks siiski vaja end valmis riietaja ja sättida selleks päevaks, siis nende nooremad õed meisterdasid kodus paberist ise tutikesed valmis ja tõid need noortekasse. Suuremad õed said siis ära arvata, mis pidu neid reedel küll ees võib oodata. Kui tüdrukud said teada, et tuleb tutipidu, siis silmis oli näha ootusärevust ja rõõmu – see ikkagi tuleb!

Enne peo algust käis kibekiire kaunistuste meisterdamine, üles seadmine ja toidu valmis panemine. Valmis olid mõeldud mängud mida mängida ja laulud, mida kuulata. Ka ei pääsenud tutipäeva neiud ise väikesest esinemisest, ehk siis tüdrukud panid kokku vahva tantsukava.

Õhtu jooksul hüpati kõrgust, lasti limbot, mängiti palju mänge ja tantsiti eee-macarenat!

Suur aplaus noortele, kes võtsid kätte ja korraldasid sellise ürituse ning tuult tiibadesse meie tublidele lõpetajatele! Hoiame ikka sidet ning loodame, et kohtume aegajalt ikka meie noortemajas.